Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sveriges karta och landskap

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 oktober 2018

Vi kommer att fokusera på Sveriges geografi, kartkunskap och begrepp som hör kartan till.

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att du som elev ska förstå hur man använder en karta och varför. Hur ser Sverige ut? Du kommer även att få förståelse till varför Sverige är indelade i olika landskap - kopplat till att världen är indelade i olika länder och världsdelar. Vi tränar på dessa förmågor:

  •  utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Centralt innehåll

  • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  •  
    Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp
  • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna

 

Övergripande läroplansmål

Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

Kunskapskrav

Se matris

Metod

Vi kommer att arbeta med boken "Geografi-Sverige" och med blindkartor för att sedan rita egna kartor. Vi kommer även att arbeta med kartboken/Atlasboken. Du kommer träna följande förmågor:
Reflektera och värdera: Tänka kring vad du läst och välja vad som är viktigt.
Hantera information. Välja ut information och skapa texter eller berätta.
Kommunicera: Berätta, lyssna och skriva. Använda geografiska ord och begrepp.
Analysera: Jämföra olika delar av Sverige med hjälp av dina nya kunskaper.

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Formativ bedömning

Du ska kunna visa att du har lärt dig hur Sverige ser ut genom att kunna rita din egna Sverigekarta med symboler och färger. Du ska med hjälp av denna karta visa att du kan sätta ut några landskap, sjöar, hav och berg. Du ska
- känna till det svenska natur- och kulturlandskapet. Processen bakom samt dess utmärkande drag och utbredning.
- kunna placera ut några landskap, några stora städer, öar, berg och vatten på kartan.
- känna till och kunna använda dig av kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
- kunna använda ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
- kunna lyssna vid genomgångar och vara aktiv i diskussioner.

Jag kommer att ha genomgångar där du få ta del av och anteckna centrala begrepp.

Summativ bedömning

Detta kommer sedan att testas av skriftligt/muntligt.

Du ska skriva en faktatext om ett svenskt landskap och redovisa detta muntligt.

IKT

För att skapa tydlighet och struktur i undervisningen så kommer digitala verktyg att användas kontinuerligt under arbetets gång. Power-Points genomgångar i helklass kommer att ske. Vi kommer att använda Ipadsen där eleverna via "Into Write",  kommer att få skriva sina texter. Därifrån kommer det att ges kontinuerlig återkoppling på deras skrivna texter.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Sveriges karta och landskap
Geografi år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback