Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Tala, lyssna och samtala

Hertingsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Vi övar på att tala och lyssna i olika situationer.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • tolka och föra resonemang om budskap och information utifrån egna erfarenheter
 • beskriva din upplevelse av läsning
 • samtala om ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
 • genomföra muntliga redogörelser med anpassning till syfte och mottagare 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • tolka och föra resonemang 
 • beskriva din läsupplevelse
 • samtala, ställa frågor och framföra egna åsikter
 • genomföra muntliga presentationer 

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att:

 • samtala, diskutera och framföra egna åsikter
 • återberätta någon text som vi läst
 • träna på att ge och ta respons på arbeten
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • dialoger genom t.ex. teater
 • framställa och genomföra muntliga presentationer

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback