Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8

Terminsplanering idrott och hälsa årskurs 8 ht-17

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Terminsplanering årskurs 8 HT-17

Arbetets innehåll

Vi kommer under höstterminen Arbeta med följande arbetsområden

  • Orientering
  • Lagspel
  • Ergonomi
  • Takt och rytm
  • Rörelseutmaningar
  • Simning

Arbetssätt och redovisningsform

  • Praktiskt genomgång och arbete under lektioner
  • Teoretiska genomgångar och arbete under lektionstid
  • Redovisningar i både teoretisk och praktisk form

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter