Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

9

HKK Näringslära åk 9 HT 2017

Gammal, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Inom arbetsområde metoder och matlagning kommer du få möjlighet att träna på att kunna följa recept, välja metoder och rätt redskap under det praktiska arbetet i köket. Du ska även få möjlighet att träna på att planera och organisera tillagning av måltider enskilt och tillsammans med andra. Dessutom kommer du att kunna utveckla din kreativitet i köket.

Arbetsområdets syfte:

Du ska ha kunskaper om våra olika näringsämnen, vilka livsmedel de finns i, deras funktion i kroppen samt hur vi påverkas av vad vi äter. Du ska förstå hur vår livsstil påverkar vår hälsa. Den fakta du ska kunna handlar om näringsämnen, hur en väl sammansatt måltid kan se ut samt kunskap om näringslära.

Målet med undervisningen är att...

Eleven ska kunna tillaga näringsmässigt korrekta måltider och få förståelse för hur våra val i hushållet påverkar miljön.

Kunskapskrav och bedömning:

-Dina faktakunskaper om näringsämnen samt hur du kan koppla till att de påverkar vår hälsa.
-Dina faktakunskaper om näringslära och måltider.
-Hur du kan påvisa samband mellan livsstil, kost och motion. 
-Diskussioner och aktivt arbete som visar på kunskaper bedöms också enligt kunskapskraven.
-Praktiskt arbete som bakning och matlagning

Arbetssätt:

-Ha grundliga genomgångar om våra olika näringsämnen och deras funktion i kroppen.
-Arbeta med hur man sätter samman måltider efter tallriksmodellen.
-Diskutera hur livsstil, kost, motion mm har ett tydligt samband med vår hälsa.
-Träna på de metoder vi går igenom inom bakning och matlagningsmetoder.
-Genomgångar i hygien och livsmedelskunskap.


Läroplanskopplingar

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Matriser i planeringen
Hem- och Konsumentkunskap Kunskapskrav år 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback