Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

5 - 6

Hinduism och buddism

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 9 augusti 2023

I arbetsområdet får du möjlighet att sätta dig in i hinduismens och buddismens traditioner, utmärkande drag och grundläggande idéer och tankar. Vi jämför de båda religionerna med övriga världsreligioner och diskuterar likheter och skillnader.

Vi arbetar mot följande mål

När Du är färdig med arbetsområdet om hinduism och buddhism bör du:

 • känna till begrepp, symboler och traditioner inom de två religionerna.
 • känna till Buddhas liv och hur hans tankar ligger till grund för buddhismen.
 • känna till vilka gudar/gudinnor som är vanligast inom hinduismen.
 • känna till de fyra sanningarna samt den åttafaldiga vägen inom buddhismen.
 • känna till hinduismens och buddhismens heliga skrifter.
 • kunna berätta om vad man strävar efter i varje religion. 
 • känna till några heliga platser, heliga djur och personer.
 • ha en viss kunskap om de båda religionernas människosyn och hur en hindu eller buddhist lever till vardags.
 • fått möjlighet att reflektera över likheter och skillnader mellan de fem världsreligionerna.

Arbetsgång

 • Arbeta med arbetshäfte och tillhörande frågor.
 • Filmer.
 • Diskussioner.

Bedömning

Jag kommer att bedöma Din förmåga att :

 • kunna uttrycka dina kunskaper och åsikter muntligt och skriftligt.
 • kunna ge exempel på, beskriva och redogöra för företeelser i religionerna .
 • förklara nya begrepp.
 • arbeta med dina uppgifter.
 • redogöra för dina kunskaper i arbetsområdet.
 • se likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
 • se samband och helheter.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback