Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1 - 2

Näringskedjor och livcykler i vår natur

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vi kommer att lära oss om hur några olika livscykler ser ut och deras näringskedjor.

Våra mål

 

-Kunna berätta om några olika livscykler.

-Kunna berätta om några djurs näringskedjor.

-Kunna skriva en enkel faktatext eller faktameningar om några olika djurs livscykler.

-Kunna rita en näringskedja.

-Kunna se likheter och skillnader på olika livscykler.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • titta på olika filmer.
  • diskutera.
  • söka fakta i böcker och på Ipad.
  • skriva faktatexter eller faktameningar.
  • jämföra olika livscykler.
  • rita en näringskedja

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Matriser i planeringen
Livscykler och näringskedjor
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter