Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Taluppfattning i matematik för årskurs 8.

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Bedömning - vad och hur

 • Din förmåga att utveckla förståelsen för vårt talsystem
 • din förmåga att välja metod vid problemlösning
 • din förmåga att följa, förstå och pröva matemtiska resonemang
 • din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar
 • din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner, under arbeten och genomgångar

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Mål att uppnå:

 • kunna förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • kunna multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • kunna förklara vad ett negativt tal är
 • kunna addera och subtrahera negativa tal
 • skriva i potensform

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar i grupp och individuellt
 • enskilt arbete
 • arbete i grupp
 • läxor
 • diagnos
 • redovisa uppgifter muntligt
 • praktiska övningar
 • prov
 • matematikspel

Läroplanskopplingar

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter