Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1

Läsutveckling åk 1 grupp 3

Vågbroskolan, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Såhär arbetar vi med att utveckla elevernas läsning i åk 1 (grupp 3).

Det här ska vi lära oss:

  • Att lyssna på språket och använda språkets delar för att skapa ord och meningar.
  • Att koppla ihop alla bokstäver med bokstavsljud och bokstavsnamn.
  • Att kunna läsa ord med hjälp av ljudningsstrategin och logografisk helordsläsning.

 

Så här ska vi jobba:

  • Vi ska använda oss av Bornholmsmodellen för att träna den fonologiska medvetenheten.
  • Vi ska använda oss av munrörelsekort för att förtydliga hur man formar munnen när man uttalar bokstavsljuden.
  • Vi ska använda oss av ASL för att lära oss att koppla bokstavsljud till symbol, skriva och läsa.

 

Arbetet kommer att pågå under 8 veckor.

  

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

  • Känna igen bokstäverna.
  • Läsa enkla elevnära texter.

Vi kommer att bedöma utifrån Avstämning A i bedömningsstödet ( se bifogad matris).

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Bedömningsstöd svenska, läsa-skriva åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter