Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Ångelstaskolan, bild, åk 1

Ångelstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2017

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

Mål att arbeta mot:

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika tekniker och metoder.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med bilder.
 • Du ska få kunskap om några kända konstnärer.

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, t.ex sagobilder.
 • Vi kommer att arbeta med några kända konstnärer. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder.
 • Din kunskap om olika kända konstnärer.

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter