Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

pedagogisk arabiska planering

Alzahráa Idealiska Akademi, Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 augusti 2017

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Pedagogisk arabiska planering HT-2017

Lokal pedagogisk planering för (ämne och tidsintervall)

 

Arabiska planering HT-2017

Årskurs 3

Arbetsområde

Läsa olika slag av texter

Läxförhör

synonymer och motsatser

Högläsning

Titta på film

Dikt

skriva uppsats

skriva meningar

Koppla arabiska med andra ämne (so,no)

Översätta ordet från svenska till arabiska ’

Läsa sagor

 

 

 

Rubrik

 

 

 

Syfte och förmågor

Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.

Tala, lyssna och samtala

 • Muntligt berättande för olika mottagare.

 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

 

Förväntat resultat/kunskapskrav

Utveckla sina kunskaper och klara kraven .

Aktiviteter/uppgifter för bedömning

 

 • Arbeten: i grupp och enskilt

 • Diskussioner

 • Deltagande vid de oförberedda korta diskussione

 

Bedömning/rättning av presentationer (kunskapskrav)

Eleverna ska bli godkänt och mer än godkänt

 

Tänkbara kunskapsomdömen

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter