Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Taluppfattning

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Vad är det för skillnad på en siffra och ett tal? Hur hänger talen ihop med varandra och hur kan man på ett enkelt sätt skriva höga tal utan att använda sig av massor med siffror?

Beskrivning

Under det här momentet kommer vi att undersöka hur tal hänger ihop och hur de kan delas upp i olika faktorer. Vi kommer även att arbeta med tal i potensform och räkna med Pythagoras sats.

 

Konkreta mål

Eleven ska kunna sortera tal i olika talmängder.

Eleven ska kunna faktorisera tal.

Eleven ska kunna räkna med negativa tal.

Eleven ska kunna räkna med potenser.

Eleven ska kunna förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten på ett tal.

Eleven ska kunna använda sig av Pythagoras sats.

 

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga vid lära sig de bärande begreppen för området och kunna redogöra för vad de betyder.

 

Bärande begrepp

talmängder

naturliga tal

hela tal

rationella tal

irrationella tal

reella tal

primtal

primfaktorer

faktorträd

negativa tal

kvadrattal

kvadratrot

Pythagoras sats

katet

hypotenusa

 


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Matriser i planeringen
Taluppfattning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter