Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

musik år 3 ht 17 - vt 18

Almunge skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 augusti 2017

Musik för årskurs 3

Läroplansanknytning

Undervisningen i ämnet musik ska  syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till  musik.

Dina mål

Du ska:

 

Så här ska vi arbeta

Du kommer att:

 • få sjunga olika typer av sånger
 • få sjunga unisont, kanon och växelsång
 • få dansa och röra dig till musik
 • få skriva egna texter till kända melodier
 • få sjunga några av de vanligaste psalmerna
 • få sjunga nationalsången 
 • få lära dig barnvisor från sverige och norden
 • få lära dig minst en sång av en svensk kompositör
 • få illustrera känslan av musik

Vi kommer att bedöma

 Genom att kontinuerligt följa dig på musiklektionerna kommer vi bedöma:

Att du:

 •  är aktiv och är med och sjunger
 •  har prövat på att sjunga unisont, kanon och växelsång
 •  är delaktig vid Gestaltning av sånger och berättelser
 •  är delaktig vid Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
 •  har varit med och sjungt några av de vanligaste psalmerna och nationalsången
 • har lärt sig någon svensk/ nordisk barnvisa
 • har lärt dig en sång av en svensk kompositör t.ex. Evert Taube

 

 

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1