Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

3

Vad kan man göra med ullen?

Husensjö skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Ullens väg till vanten

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska med hjälp och handledning

 • kunna följa en muntlig instruktion
 • kunna formge garnet på ett personligt sätt
 • kunna se sammanhanget och förstå hur fibrerna tovas ihop
 • använda kardad ull, såpavatten och filtnål
 • kunna ta ansvar för ditt arbete

Bedömning. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom

 •  muntliga och skriftliga arbetsbeskrivningar
 • att ta ansvar för ditt arbete
 • att  tänka till om hur du går vidare

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få undervisning om  

 • hur ullen tovas och om vägen från får till kläder
 • hur du gör tovningen till en landskapsbild
 • tillsammans pratar vi om vad mer vi kan göra med ullen

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Matriser i planeringen
Ullens väg till vanten
Uppgifter
Från ull till vante

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback