Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

No åk 1 Djur och natur i vår närmiljö

Kullaviksskolan F-3, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Arbetsområde - Vi lär oss om årstider, djur och växter i vår närmiljö.

Visa lärande.

Du ska kunna:
Ge exempel på förändringar som sker i naturen när det blir en ny årstid.
Veta vad som är typiskt för en viss årstid.
Känna igen, namnge och kunna beskriva några arter.
Veta vad som är typiskt för ett barr- respektive lövträd.
Skriva, med stöd av en vuxen, en mycket enkel faktatext om en växt eller ett djur och dokumentera med en målad bild.

Mål och bedömning.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

-din förmåga att i text, bild och samtal känna till årstidsförändringar, namnge och beskriva de vanligaste växterna och djuren i vår närmiljö.

 

Områdesbeskrivning.

Vi kommer att gå till skogen regelbundet för att göra oss bekanta med vilka växter och djur som finns i vår närmiljö.
Vi kommer att samtala om hur årstiderna förändrar naturen och vad som är typiskt för varje årstid.
Vi kommer att titta närmare på och lära oss om några av de vanligaste arterna i vår närmiljö.
I skolan kommer vi att dokumentera fakta med text och bild.


Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter