Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Att skriva 4-5

Ilsbo skola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att skapa och bearbeta texter. Vi kommer att jobba med olika strategier för att skriva olika typer av texter.

 

Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom hur återberättande, texter byggs upp och organiseras.

Vi kommer att gå igenom hur faktatexter, byggs upp och organiseras.

Vi kommer att gå igenom hur argumenterande texter, byggs upp och organiseras.

Vi kommer att skriva egna texter, både återberättade, förklarande, instruerande och argumenterande texter.

 

 Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

  • Läsa olika typer av texter.
  • Att förstå olika texters budskap.
  • Läsa både högt och tyst.
  • Läsa och följa instruktioner.
  • Skriva olika typer av texter.

Hur bedömer vi?

  • Genom samtal eller skriftliga frågor få en uppfattning om elevens läsförståelse.
  • Lyssna på elevens presentation av böcker och andra texter.
  • Läsa, kommentera, diskutera med och formativt bedöma elevens texter kontinuerligt under arbetets gång.

Läroplanskopplingar

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Förklarande text
Fortsätt berättelsen...
Fortsätt berättelsen...
Argumenterade text
Argumenterande text
Berättande text
Berättande text
Beskrivande text
Beskrivande text
Förklarande text

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback