Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, SO (år 1-3), Svenska som andraspråk, Svenska, Historia

·

Årskurs:

2

Nordisk mytologi

Linehedsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 september 2017

Vem var Oden? Vem var Tor och vad gjorde han som fick himlen att dundra?

Syfte:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för historiska berättelser.

Förmåga i fokus:

 • förstå berättelser från förr

Centralt innehåll:

Att leva i världen

 • Berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi och hur man kan se dem i vår egen tid.

Att undersöka verkligheten

 • Tidsbegrepp dåtid och nutid

Bild

- Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Svenska/ SvA

- Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

 

Konkretisering av målen:

 • Eleven återberättar delar av innehållet i några berättelser om gudar och hjältar i nordisk mytologi
 • Eleven kan beskriva likheter och skillnader i dåtid och nutid utifrån religion

 

Genomförande:

 • Du kommer att lyssna till högläsning av ngr utvalda delar ur de fornnordiska gudasagorna
 • Titta på ett antal av de animerade filmer, i URs serie Gudar och badkar och sedan diskutera innehållet
 • Ta del av faktatexter om gudar och hjältar i den nordiska mytologin
 • Du illustrerar något till en text

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

 • Du deltar och är aktiv i diskussioner
 • Du återberättar en berättelse ur nordisk mytologi med digital teknik
 • Du visar att du förstått vad man trodde på förr i Norden och vad man kan tro på nu genom diskussion

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter