Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Alla årskurser

Engelska år 8 v 35-43 2017

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2017

De här veckornas innehåll är koncentrerat till dels två teman; New York och "Incredible" samt en uppsats och en muntlig redovisning. Du får även redovisa dina befintliga kunskaper när det gäller läs- och hörförståelse (oförberedda prov) Kursen ger dig goda möjligheter att utveckla dina kunskaper i engelska inom framförallt följande områden: Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Formulera dig i både tal och skrift. Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Engelska, skolår 8 HT 2017

 

Innehåll vecka 35-43  (28/8-27/10)

 

Lesson 1. Let´s talk New York.

 

*   Introduction = Presentation (Facts about New York)

 

*   Listen to the dialogue ”Let´s talk about New York”

 

*   Form groups of three and act out the dialogue with good pronunciation, feeling and correct intonation!

 

*   Listen to ”An Englishman in New York”

 

*   Do exercise 1, 2 and 4

 

 Extra word work; ” An Englishman in New York”

 

Lesson 2. ”New York” cont.

 

*   Grammar, possessiva pronomen. Film + exercise 1

 

* Listen to ”A New York school”

 

* Do excercise 1, 3, 4 (part 1 and 2)

 

* Start to prep. homework ” An Englishman in New York” (extra word work) You should be able to translate text and words in both ways…

 

Lesson 3. ”New York” cont.

 • Test ”An Englishman in New York”
 • Watch filmclips about 9/11
 • Listen to ”Ground Zero”

 

Lesson 4. ”New York” cont.

 

 • Do excersise 1, 2, 3, 4, 5 ”Ground Zero”
 • Grammar; adverb (tidsadverb) excercise 1 and 2

 

 

 

 

 

 

 

Lesson 5. Speaking activity, ”Your favourite movie”

 

Start of your speaking activity (individuell och i grupp)

Du finner uppgiften i din planering under ”uppgifter”

 

 

Lesson 6. Speaking activity cont.

 

Time for you to prepare your presentation

 

 

Lesson 7. Speaking activity cont.

 

First half of class start to present.

 

Those that do not present are watching movie (chosen by the class)

 

 

Lesson 8. Speaking activity cont.

 

Other half of class present.

 

Those that do not present are watching movie (chosen by the class)

 

 

Lesson 9. Listen and understand English

 

Test (without prep.) including feedback and individual result.

 

 

Lesson 10. Read and understand English

 

Test (without prep.) including feedback and individual result.

 

Lesson 11. ”Incredible”

 

 • Watch clips from ”Rain Man”
 • Listen to ”Super Intelligence”
 • Do exercise 1, 2, 4, 5, 6 ”Super intelligence”

 

Lesson 12.  ” Incredible” cont.

 

 • Grammar, relativa pronomen. Film + exercise 1,2 and 3
 • Do worksheet ”Read and answer” x 2
 • Start to prep. homework ”Super Intelligence” by doing extra word work ”Super Intelligence” excercise 1 and 2.

 

Lesson 13. ”Incredible” cont.

 

 • Test ”Super Intelligence”
 • Listen to ”The trick that went wrong”
 • Do excercise 2 (part 1 and 2), 3 and 4.

 

Lesson 14. English writing

 

 • Start of in class-essay. You will your instruction and choice of topics under ”planering”/”uppgifter”

 

Lesson 15. English writing cont.

 

 • Individual work with your essay
 • Comments on your progression

 

Lesson 16. English writing cont.

 

 • Individual work with your essay
 • Comments on your progression

 

Lesson 17. Final lesson for in class-essay/time for hand in!

 

Lesson 18. Grammar/Kahoot (test)

 

 

 

Danne och Malin

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Speaking activity
In class-essay