Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SvA 7A, Informationssökning och källkritik

Stenhammarskolan 7-9, Flen · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Hur vet du att information du får fram verkligen är sann? En viktig fråga som vi kommer att arbeta med i den här kursen. Att vara källkritisk och på ett effektivt sätt kunna söka och sammanställa information är innehållet i vår första kurs och något du kommer att behöva för dina studier i alla skolans ämnen.

I Lgr 11 står att: “undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagslivet och studier och kunskap om hur man söker och värderar information från olika källor”

Syfte:

  •    Att kunna bestämma källors grad av tillförlitlighet
  •    Att veta vilka faktorer som påverkar en källas tillförlitlighet
  •    Att på effektivt sätt kunna söka information på Internet
  •    Att kunna sammanställa en text

MÅL:     

    Att kunna söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den. (sv8/sva 7)

Innehåll:   

  • Genomgångar
  • Begrepp
  • Filmer
  • Övningar
  • Kahoot

Examinationsuppgift:

Att sammanställa texter samt kunna föra ett resonemang om texternas trovärdighet på ett källkritiskt sätt Du visar dina kunskaper på skriftligt prov v 37.

Tidsplan:       

v 35.  Information om kursen, se filmen” Är det sant” och “Hantera information”vad är en källa, hur söker man information        

v 36  Rep, att hitta rätt fakta, se filmen: “Storken”, arbeta med övning 2               

v 37. Hur man sammanfattar, att resonera kring källors tillförlitlighet, repetera/kahoot, examination

 

Lektionsplanering med övningar och länkar finner du i classroom.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Examinationsuppgift: Att sammanställa information och resonera källkritiskt.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback