Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Svenska/SvA: Skriva åk 1

Holmesskolan, Torsby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vi arbetar på olika sätt att skriva, tala och lyssna.

Syfte
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Förmågor som ska utvecklas är att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Mål som ska uppnås
• Gör mellanrum mellan orden.
• Kan skriva några ord.
• Kan skriva en enkel mening.
• Kan skriva sitt namn, skriva skyltar, minneslappar och önskelista.
• Kan skriva enkla vykort eller julkort.
• Kan berätta för någon som skriver ned.
• Kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.

Vi ska träna kunskaperna kring
• Skapande av texter där ord och bild samspelar.
• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
• Handstil, att forma bokstäverna så texten blir läslig.
• Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
• Sambandet mellan ljud och bokstav.
• Berättande texters uppbyggnad och innehåll.

Så här ska vi träna kunskaperna
• Jobba med bokstavsschema där vi tränar mycket på att forma varje bokstav från större format till mindre och tränar på ljudet.
• Skapa i olika material kring varje bokstav.
• Jobba med olika böcker, häften och material bl-a. Den magiska kulans arbetsbok där vi känner igen bokstaven, skriver den, lyssnar till om bokstaven kommer först, inuti eller sist, ljudar och lyssnar hur många ljud det är i varje ord.
• Berätta för någon som skriver ned på lapp bredvid. Skriva av eller fylla i färdigskriven text.
• Jobba med ordbilder och lösa bokstavskort. Lägga egna meningar med bilderna och korten. Skriva av meningarna.
• Högläsning av sagor och återberätta med bilder och textremsor.
• Göra egna böcker och bläddror.
• Dramatisera berättelser med början, händelse, problem och slut.
• Skriva meningar till bilder.
• Skriva sagor.
• Skriva med skiljetecken.

Detta ska bedömas
• Att du gör mellanrum mellan orden.
• Att du kan skriva några ord och enkla meningar.
• Att du kan skriva enkla vykort.
• Att du kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter