Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

SVEPNING "THINK OUTSIDE THE SVEPASK"

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2017

Vi kommer att arbeta med en teknik som kallas för svepning. Du kommer att få lära dig att böja ett tunt stycke trä (fanér) till en rund form. Vi tillverkar ett lock med ett handtag där du tränar på att kombinera slöjdens olika material.

Målet med undervisningen är att

 • Du ska förstå hur materialet är tillverkat.
 • Du ska förstå varför man använder materialet.
 • Du ska få en insikt i traditionella hantverksmetoder.
 • Du ska förstå hur en mall är tillverkad, kopplat till mattematiska beräkningar, och prova att göra en egen mall.
 • Utveckla din egen design på ditt arbete.
 • Träna dig i att abeta i process, planering - genomförande - utvärdering.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att få lära dig vad det innebär att skapa en form med hjälp av en teknik som kallas svepning. Med den metoden kan du tillverka askar, burkar, brickor eller något annat som innehåller tekniken svepning.

Ditt arbete ska ha ett tillhörande lock. På locket ska du skapa ett handtag. Då kombinerar du detta med slöjdens övriga material. Locket och handtaget ska utgöra ett kraftigt och dominant uttryck på ditt arbete.

Vi kommer att prata om materialen man använder till svep och få en djupare kunskap i dessa material genom gemensamma diskussioner och genom filmer som behandlar olika material.

Du kommer att skapa en bild/skiss av ditt svep. Du ska välja mellan olika metoder att tillverka ovansidan på svepet och undersidan. Vi kommer att prova olika metoder att ytbehandla ditt svep. Du kommer att dokumentera ditt arbete med text och bild under hela arbetsprocessen. När du är klar så lämnar du in en utvärdering av ditt arbete, som innehåller både text, bilder och dina skisser och ritningar.

INSTRUKTIONSFILMER TILL DETTA ARBETSOMRÅDE

Jag kommer bedöma på vilket sätt du

 1. TILLVERKAR ETT SLÖJDFÖREMÅL
  Hur väl och noggrant du tillverkar ditt föremål och hur väl du kan följa en instruktion.

 2. ANVÄNDER REDSKAPEN
  Hur säker du är på att använda redskapen och maskinerna och vet vilket redskap eller maskin du ska använda och hur du
  ska använda dem.

 3. KOMBINERAR OLIKA MATERIAL
  Hur mycket du experimenterar med olika material och provar olika kombinationer för att utveckla din idé eller förbättra
  kvalitén på ditt arbete.

 4. ARBETAR MED DIN ARBETSPROCESS
  Hur ofta och hur utförligt du kommer med förslag på hur du ska komma framåt i ditt arbetet

 5. GER OMDÖMEN PÅ DIN ARBETSINSATS OCH DITT RESULTAT
  Hur väl du berättar om ditt arbete och hur väl du använder dig av begrepp från slöjden, t.ex. namn på verktyg material,
  tekniker och redskap.

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter