Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Novell ht 2017

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 25 augusti 2017

Vi ska arbeta med att läsa, analysera och diskutera noveller. Dessutom avslutar vi med att du ska skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.

 

Konkretiserade mål

När vi har arbetat med detta området ska du kunna:

 • veta hur en novell är uppbyggd.
 • ha läst och tänkt över ett antal olika noveller.
 • skriva en egen novell som följer novellens typiska uppbyggnad.
 • visa att du kan använda grundläggande stavningsregler och skiljetecken.

  Arbetssätt

  • Läsning av noveller,
  • Genomgångar om berättartekniker, terminologi, samt novellanalysens beståndsdelar.
  • Diskussioner kring de olika novellerna.
  • Eget författande av en novell

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Svenska - matris på enklare svenska
Bedömningsmatris i svenska åk 7-9 för momentet skriva (novell)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter