Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Åk 8 HT17 Kraft & tryck

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Arbetsområde om materia och krafter.

 

Konkretiserade mål

 • Kunna förklara tröghetslagen
 • Veta vad krafter uträttar
 • Veta hur man ökar och minskar friktion
 • Veta hur balans beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Kunna använda hävstångslagen
 • Förstå vad som menas med tryck
 • Kunna jämföra lufttryck med tryck under vatten
 • Förstå vad vattnets lyftkraft beror på
 • Kunna Arkimedes princip

Undervisningen

Vi kommer under detta arbetsområde att lära oss nya begrepp genom genomgångar, laborationer och försök utförda av er.  

Bedömning

 Se enligt matris nedan.


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Åk 8 HT17 Kraft & tryck
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback