Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Deckare, år 8

Svenska som andraspråk, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 9 oktober 2017

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om deckargenren.

Deckare

Deckargenren består av många olika varianter - allt från den klassiska Agatha Christie-deckaren till modernare polis- och agentromaner. Även på TV och film är deckaren populär.


I arbetsområdet "Deckare" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • Läsa och analysera en deckare
 • Skriva en novell där deckarens typiska stildrag finns med
 • Ge och få kamratrespons
 • Hålla en presentation med hjälp av digitala verktyg

Vad sk vi arbeta med? (Innehåll och arbetsformer):

Du kommer att:

 • läsa en deckare och få bekanta dig med genren
 • skriva en läslogg, samt analys på din deckare
 • presentera boken muntligt
 • skriva en deckarnovell
 • använda dig av skrivprocessen, dvs. ge respons och ta gensvar från en kamrat och därefter bearbeta din egen text

Nyckelord:
Den klassiska engelska deckaren/ Pusseldeckare
Den hårdkokta amerikanska kriminalromanen
Polis(rutin)romanen
Den psykologiska romanen
Spionromanen/politiska thrillern
Ledtrådar: falska och sanna
De fyra M:en: Mördare, Motiv, Medel, Möjlighet

Parallellhandling

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • analysera den deckare som du har läst och hur väl du tolkar och analyserar innehållet.
 • presentera boken muntligt: Du talar tydligt, har en väl fungerande struktur, röd tråd, relevant innehåll, är väl förberedd och läser inte rakt av.
 • använda ett ämnesrelaterat språk (använder de begrepp som ingår i svenskan)

 • skriva en novell där deckarens typiska stildrag finns med, gestaltning, använda språkliga normer
 • använda dig av skrivprocessen, ge och ta emot respons


  Du tränar på att:
 • Använda digitala verktyg (informationssökning, planering och presentation)

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Matriser i planeringen
SVENSKA matris för projekt deckare år 8, Kunskapskrav åk 9 Lgr 11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter