Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Bakterier, arkéer och virus

Källan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Bakterierna är en gammal grupp levande varelser. De är små och encelliga (består av en enda cell). Bakterier är viktiga nedbrytare i naturen. De gör så ämnena som finns i organismerna kan användas igen. En del bakterier hjälper till vid nedbrytningen av vår mat som kolibakterien. Stavformade bakterier brukar kallas baciller.

 

Syfte med arbetsområdet

Du ska få kunskaper om den nytta och skada bakterier gör i naturen. Du ska få kunskaper om bakteriernas och virus inverkan på människor. Du ska få kunskaper om skillnaden mellan bakterier, arkéer och virus.

 

Mål – Kunskaper att utveckla  

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning.
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband.

Läroplanskopplingar

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter