Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

7

BÅ NO år 7 - Grunderna i NO

Brunnsåkersskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Naturvetenskap handlar om att sammanställa de kunskaper vi har och ta reda på nya. Naturvetenskapen beskriver bäst vårt universum - hur det fungerar och var det kommer ifrån.

I avsnittet "Grunderna i NO" kommer du att få lära dig vad naturvetenskap är samt vad som ingår i respektive ämne (biologi, fysik, kemi).

Du kommer också få lära dig vad den naturvetenskapliga metoden innebär och vad som krävs för att få genomföra den.

De tre förmågorna som ligger till grund för kunskapskraven i NO kommer du också att få en inblick i.

Allt material får du tilldelat dig både i pappersform och digitalt på Sharepoint.

Bedömning på avsnittet blir att du visar att du kan genomföra en undersökning utifrån de regler och föreskrifter som gäller.

Vi arbetar med avsnittet under vecka 34-36.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter