Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Vinklar, area samt geometriska kroppar, VT-20

Alsike skola, Knivsta · Senast uppdaterad: 25 januari 2020

Du ska få arbeta med vinklar, area och geometriska former.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Centralt innehåll

 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

Arbetsmetod

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar
 • Arbeta utifrån matteboken 
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp. 
 • Göra praktiska övningar
 • Göra diagnoser/test

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

- Veta att vinkelsumman alltid är 180° i en triangel
-Veta att vinkelsumman alltid är 360° i en fyrhörning
-Kunna räkna ut vad en okänd vinkel är när du känner till de övriga vinklarna
-Mäta vinklar med en gradskiva
-Rita vinklar med en gradskiva

- Kunna sätta ut bas och höjd i olika figurer
- Räkna ut area av en kvadrat/rektangel och triangel
- Rita figurer som har olika areor
- Använda rätt enhet, cm², dm² osv

-Veta namnen på de vanligaste två- och tredimensionella figurerna


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vinklar, area samt geometriska kroppar.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter