Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Hinduism och Buddhism år 6

Björneborgs skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Ett kort arbete i religion med fokus på Hinduism och Buddhism.

Om religionsundervisningen

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på Hinduism och Buddhism.

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande sätt: 

  • Ha gemensamma genomgångar
  • Ha gemensam och individuell faktaläsning
  • Titta på filmer och diskutera dem
  • Diskutera religioner, t.ex. likheter och skillnader, levnadsregler, åsikter och tankar om dem
  • Arbeta självständigt med att besvara frågor om religionerna
  • Kartlägga/Jämföra religionerna i tabellform 
  • Måla en mandala - meditativ bild

Bedömning:  
Jag kommer att bedöma dina kunskaper om framförallt Buddhism och Hinduism utifrån förmågorna i matrisen nedan. Du ska också kunna resonera kring hur religion påverkar människors liv och värderingar.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Hinduism och buddhism
Uppgifter
Mandala

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback