Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik åk 2

Ekuddenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 24 mars 2018

På matematiklektionerna kommer du att få arbeta med matteboken Mera favorit matematik. Du kommer att få arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få arbeta med konkret material, i boken och med Ipads.

 



Aritmetik:

* Du ska utveckla din taluppfattning av talen 1-1000.

* Du ska kunna växla mellan tio ental och ett tiotal och mellan tio tiotal och ett hundratal med olika material och på olika sätt.

* Du ska kunna utveckla metoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal.

* Du ska kunna dela upp tresiffriga tal med varje talsort för sig och vara väl bekant med positionssystemet.

* Du ska kunna räkna med 2, 5, 10, 50, och 100 hopp.

* Du ska kunna lösa praktiska uppgifter med de fyra räknesätten.

* Du ska kunna använda en tallinje som stöd för addition och subtraktion.

* Du ska kunna använda uppställning vid addition och subtraktion med växling.

* Du ska kunna 2, 5 och 10:ans multiplikationstabell.

* Du ska kunna division i olika praktiska sammanhang och förstå sambandet mellan division och multiplikation.

* Du ska kunna lösa enkla problem.

* Du ska kunna runda av tal till närmaste tio eller hundratal och använda detta i överslagsräkning.

Mätning:
* Du ska kunna mäta längd och vikt, area och volym.

* Du ska kunna använda enheterna cm, m, g, kg, dl och l.

* Du ska kunna klockan analogt. Klockslagen hel-halv-kvart i och kvart över.

* Du ska kunna dela in dygnet i 2 X 12 timmar.


Geometri:
* Du ska kunna skapa symmetriska bilder och kunna peka ut symmetrilinjen.

* Du ska kunna känna igen och beskriva egenskaperna hos två-och tredimensionella figurer.

* Du ska känna igen de tredimensionella figurerna kub, rätblock och pyramid, samt de tvådimensionella figurerna månghörning, rektangel, kvadrat och parallellogram.

* Du ska kunna skapa och undersöka enkla geometriska mönster och beskriva dem muntligt.

* Du ska bekanta dig med koordinatsystemet.

Area och skala

* Du ska känna till begreppet area.

 

 

 

Arbetssätt

  • Vi kommer att arbeta med vårt läromedel Mera Favorit matematik 2A och 2B.
  • Vi kommer att träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar och spel.
  • Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupper.
  • Vi kommer att arbeta med räknesagor/problemlösning.
  • Vi kommer att ha diskutera matematik på olika sätt.
  • Vi kommer att arbeta med laborativt material.
  • Vi kommer att arbeta med skolverkets bedömningsstöd i matematik för att följa upp dina kunskaper.

 

Bedömning

Dina kunskaper i matematik kommer att bedömas utifrån skolverkets bedömningsstöd med tillhörande diagnoser och lärarens observationer under lektionstid.  

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback