Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

5

Den magiska dörren

Lendahlsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 7 juni 2018

I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med ett projekt där ni får skriva en roman med flera kapitel. Vi kommer att arbeta med ämnena svenska och bild.

Undervisning:

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren". Varje kapitel har en tydlig instruktion om vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna att skriva på olika sätt, t.ex. skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger. Detta har du sedan nytta av när du fortsätter skriva i boken.
 • Du får skriva på datorn.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får lyssna på dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons: vad som var bra i texten och vad du kan förbättra.
 • Du får stjärnor och önskningar av mig som lärare innan du skriver rent din text.
 • Vi diskuterar också vad som gör en text bra och hur man kan förbättra den.
 • Vi jämför med "riktiga" böcker och försöker hitta bra exempel på t.ex. miljöbeskrivningar.

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • använda stor bokstav och punkt
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva med en röd tråd och ha en tydlig inledning, mitt och avslut
 • rita en bild som hör ihop med din text
 • ge stjärnor och önskningar till dina och andras texter (2 stars and 1 wish)

Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Svenska och bild "Den magiska dörren".
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter