Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Vatten

Bäckaskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 juni 2018

Vad består vatten av? Var får vi vårt vatten ifrån? Vad kan vi göra för att ta bättre hand om vårt vatten?

Mål:

Du ska utveckla din förståelse för hur en vattenmolekyl ser ut

Du ska utveckla din förståelse för hur vatten skrivs med kemiska tecken 

Du ska utveckla din förståelse för vattnets kretslopp

Du ska ha en uppfattning om vad vi kan göra för att spara vatten i vårt dagliga liv

Vad du ska lära dig:

 

Begrepp vi kommer att arbeta med:

 • atom
 • molekyl
 • fast form
 • flytande form
 • gasform
 • avdunstning
 • kondensering
 • nederbörd
 • kretslopp

Hur ska vi arbeta med området:

 • böcker
 • film
 • enkla experiment
 • bild
 • text

 Hur det ska bedömas:

 • delaktighet på lektionerna
 • observationer i gruppdiskussioner
 • skriftliga uppgifter
 • muntliga test
 • redovisning genom att rita egna bilder

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.

Vattnets egenskaper och kretslopp.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback