Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Project Travel

Djurgårdsskolan, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 6 oktober 2017

This project will give you the opportunity to learn more about the English speaking world. You will plan a trip in which you describe the country/city you have chosen.

Project Travel

 

You are going to travel to an English speaking country or city. Choose where you want to travel. You are staying there for two weeks and you have a budget of 35 000 Swedish krona to spend. Write down the information you find about your country/city. Use your own words. You are also going to do an oral presentation of country/city. If you want, you can choose to record your presentation instead using programs such as Screen-O-Matic, PowerPoint or your phone.

 

Work in individually and  use the Internet to look up following things:

 

  1. Flight tickets (round-trip). Use search tools such as flygresor.se, norwegian.se or sas.se to find flight ticket

  2. Accommodations. Use search tools such as hotels.com, booking.com or airbnb.com.

  3. Public transport. What kind of public transport (for instance subway, bus, tram, train, cab or Uber) do people use to get around the city? How much does it cost to use the public transport for two weeks?

  4. Rent a car. Maybe you want to rent a car to get around more easily? In that case, use the search tool rentalcars.com.

  5. Tourist attractions. Look up different things you can do or visit at your destination. You can use for instance tripadvisor.com or yelp.com to find tourist attractions that people have reviewed and rated.

  6. Food and restaurants. What kinds of food does people enjoy eating? Try to find three different restaurants that you want to visit during your stay. Here you can also use tripadvisor.com or yelp.com to find restaurants that people have reviewed and rated.

  7. Shopping. Where can you find good shopping areas?

  8. Entry permit. Do you need some kind of entry permit before you travel to your destination?

  9. Finally, summarize some basic information about your destination such as national language, capital city, religion, number of residents and form of government. Also include a map of the country and its flag.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter