Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Skogen ht 2017

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Det finns mycket skog i Sverige och vi använder den till många olika saker. Vi plockar bär eller svamp, vi promenerar och idrottar. En del jagar. Några har skogen som sin arbetsplats. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om skogen och vilken nytta vi har av den.

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter och göra praktiska och teoretiska uppgifter som handlar om skogen. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra när vi diskuterar skogsbruk och ekologisk hållbarhet.
  • hur goda kunskaper du har om växter och djur i skogen och hur väl du kan ge exempel och förklara hur hur saker i skogen hänger ihop t ex genom en näringskedja,
  • hur väl du kan använda biologins begrepp
  • hur väl du kan ge exempel på hur människor behöver skogen och påverkar skogen och hur väl du kan beskriva det.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med arbetsområdet främst under vecka 35-39.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Matriser i planeringen
Skogen
Uppgifter
Ej namngiven
Förhör Skogen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback