Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Formella och informella brev

Kronängsskolan, Vaxholm Stad · Senast uppdaterad: 27 augusti 2017

Hur skriver man ett brev? Vi ska skriva olika slags brev (ett formellt och ett informellt) och du ska som huvuduppgift skriva ett formellt brev till miljöminister Karolina Skog som handlar om Östersjön. Alternativ: Hur skriver man en insändare som skall publiceras i en facktidning?

Konkretiserade mål:

  • Du ska visa att du känner till hur ett brev är uppbyggt.
  • Du ska kunna använda skiljetecken.
  • Du ska kunna skriva ett brev med tydligt innehåll.

Uppgift:

Du ska skriva två brev inom genren, nämligen ett informellt och ett formellt brev.  Det formella brevet ska rikta sig till Miljöminister Karolina Skog där du 


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter