Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5 - 6

Europa ht - 17 årskurs 5

Gullregnsskolan F-3, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 27 augusti 2017

Hur formades jorden? Vilka krafter kan påverka jordytan? Hur ser det ut i Europa? Vi kommer att arbeta med Europa genom att undersöka hur natur och kulturlandskapen skiljer sig i de olika länderna. Vi forskar i hur de olika befolkningarna ser ut och vilka konsekvenser det kan ha för länderna.

Det här ska vi lära oss:

 Vi ska inhämta kunskaper om jordens uppbyggnad och vilka krafter som påverkar jordytan.

Vi ska studerar natur och livsmiljöer i olika delar av Europa.

Vi ska lära oss om hur människorna anpassat sig till olika klimat och utnyttjat naturtillgångarna.

Vi  ska studerar kartkunskap och namngeografi och du ska få lära dig att olika kartor visar olika saker. (topografiska och tematiska kartor)

Vi studerar olika länder och tränar in viktiga platser och begrepp.

Konkritiserade mål

  • kunna namn och läge på de flesta av Europas länder.
  • ha kunskap om jordens resurser, hur de är fördelade och deras kretslopp. 
  • kunna använda och förklara centrala ord och begrepp som vi använt.
  • kunna ge någon förklaring till Europas befolkningsfördelning.
  • förklara något om olika levnadsvillkor i Europa och ,orsaker till varför det är så.
  • veta vad EU är och vad de länder som ingår i EU samarbetar kring

Centrala begrepp: Hållbar utveckling, miljö, transport, industri, näringar, befolkning, jordens uppbyggnad, Pangea, ¨jordyta, jordskorpa, jordskalv, vulkaner, erosion, lava, magma, tundra, tajga, macchia, slätter, klimat, emigration, immigration, avverka, producera, EU

Så här ska vi arbeta

 Vi kommer gemensamt att läsa faktatext och se på filmer. Vi kommer gemensamt diskutera innehållet och göra jämförelser mellan olika länder och livsvillkor. Du kommer att få använda dig av olika källor (läromedel, faktaböcker, atlas, internet) för att svara på instuderingsfrågor och producera egen faktatext. Vi kommer använda blindkartor och träningsprogram ex Seterrra för att träna namngeografi.

Vi kommer också göra ett större grupparbete som ska dokumenteras och presenteras för klassen.

 

 

 
 

Det här kommer jag att bedöma:

- din förmåga att använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt, 
- dina kunskaper om Europas namngeografi, och din förmåga att använda olika typer av kartor för att få fram information.
- dina kunskaper om jordens resurser,
- din förmåga att på ett enkelt sätt beskriva hur befolkningen är fördelad i Europa,
- din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i Europa. 
 

Läroplanskopplingar

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter