Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik Kapitel 1 Ht2017

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Planering av kapitel 1.

Planering ”Tal och räkning” årskurs 8

Begreppen du lär dig är: 

 

Du lär dig metoder för: 

▪ att använda dig av tiosystemet (s. 8), blå kurs (s 22). Var noggrann med att skilja heltalen från decimalerna, arbetsblad 1:3. 

▪ att läsa av en tallinje (s 8, 10, 15-16), blå kurs (s 22, 27), röd kurs (s 33)

▪ att använda och räkna med de fyra räknesätten med tal i decimalform (s. 10, 12), blå kurs (s 23-26), verktygslådan (s. 267), arbetsblad 1:4; 1:5; 1:6; 1:7; 1:8.

▪ att räkna ut jämförelsepris med triangelmetoden (s. 14), blå kurs (s 25), arbetsblad 1:9.

▪ att räkna addition och subtraktion med negativa tal (s 15- 17), blå kurs

(s 27- 28), verktygslådan (s 271), arbetsblad 1:11; 1:12, i röd kurs bygger man på metoderna för att kunna räkna multiplikation och subtraktion med negativa tal (s. 32- 33).

▪ att skriva tal i potensform (s 29), blå kurs (s 29)

▪ att räkna med potenser (röd kurs s 30- 31) och använda prioriteringsreglerna (röd kurs s 34)

▪ att skriva tal i olika baser (röd kurs s 35)

 

                       

 

 

 

 

 

Tisdag

Onsdag

Fredag

Läxa

34

Tiosystemet s.6-9

(Arbeta tillsammans)

Multiplikation med decimaltal s.10-11

Multiplikation med decimaltal s.10-11

 

35

Division med decimaltal s.12-13

Division med decimaltal s.12-13

Jämförpris och antal s.14

Jämförpris och antal s.14

Läxa 1

36

Negativa tal s.15-16

Negativa tal s.16-17

Tal i potensform s.18-19 Sant eller falskt

Läxa 2

37

Diagnos

▪ Blå kurs, efter egen planering. 

▪ Röd kurs, räkna med potenser, 30-31 

▪ Blå kurs, efter egen

planering  ▪ Röd kurs, multiplikation med negativa tal och division med negativa tal, s 32-33

Läxa 3

38

▪ Blå kurs, efter egen planering. 

▪ Röd kurs, räkna mer med negativa tal, s 34

▪ Blå kurs, efter egen planering

▪ Röd kurs, tal skrivna med olika baser, s 35

 

▪ Blå kurs, efter egen planering

▪ Röd kurs, tal skrivna med olika baser, s 35

 

Repetitionsuppgifter 1

39

 Repetition

PROV del 1

 

 PROV del 2

 

Läxa 4

 

Läxor lämnas in fredagar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Getingeskolan matematik åk 7 - 9 mall
Uppgifter
Arbetsblad kapitel 1
repetitionsuppgifter
facit till repetitionsuppgifter 1
Facit till repetitionsuppgifter 1
Facit till arbetsblad kapitel1
Facit till Arbetsblad kapitel1
Arbetsblad kap.1
Repetitionsuppgifter
Uppgift 9

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback