Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Läsning med läsfixarna

Hallenskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 november 2017

Vi introducerar alla de fem olika läsfixarna efterhand och tränar oss i att använda dem. Spågumman Reportern Detektiven Konstnären Cowboyen Vi skriver i våra skrivböcker och förtydligar vad de olika läsfixarna hjälper oss med. Vi tränar de olika förmågorna både enskilt och i grupp. Samtidigt som vi kontinuerligt arbetar aktivt med läsningen och strategier läser vi enskilda tystläsningsböcker. Oftast gör vi det tyst för att träna läsning och få njuta av läsningens konst och ibland tränar vi på att läsa högt för att också träna inlevelse och kunna diskutera det om står. Vi använder oss av skolbiblioteket för att få tips på bra böcker som passar oss och samtidigt lånar vi där.

Avsnitt 1

Avsnitt 2


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Läsning med läsfixarna
Svenska kunskapskrav år 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback