Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Djuren på bondgården

Kronaskolan F-3, Ale · Senast uppdaterad: 28 augusti 2017

Vi arbetar med djuren på bondgården.Vi ska lära oss om vilka djur som finns på en bondgård och lära oss namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt lära oss djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv). Vi ska lära oss om var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Syfte med undervisningen är att du ska få möjlighet till att lära dig:

-  Namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt kunna djurens olika namn i en familj (ko, tjur, kalv).

- Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

- Veta vad kroppsdelarna heter på några bondgårdsdjur.

- Kunna namnge de fyra sädesslagen och vad man kan använda dem till.

Bedömning - vad och hur

 

- Kunna namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren, samt kunna djurens olika namn i en familj.

- Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk.

- Veta vad kroppsdelarna heter på några bondgårdsdjur.

- Kunna namnge de fyra sädesslagen och vad man kan använda dem till.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- skriva fakta om några bondgårdsdjur

- läsa texter om några bondgårdsdjur

- rita och måla

- titta på film

- diskutera i grupp om djuren och växternas betydelse för bondgården


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter