Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Matematik, Bild

·

Årskurs:

2 - 3

Matematik - Geometri

Rabbalshede skola, Tanum · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Du känner säkert igen många olika geometriska figurer men nu ska du få träna på att beskriva med ord så att andra förstår vad du menar. Du ska få lära dig olika geometriska begrepp som gör det lättare för dig att beskriva.

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge olika gemetriska figurer (2D), och geometriska kroppar (3D).
 • använda geometriska begrepp som sida, motstående sidor, sidyta, hörn, räta vinklar osv.
 • identifiera geometriska figurer i vardagen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa din kunskap genom att:

 • du känner igen olika geometriska figurer i 2D och 3D kan namnge dem.
 • du beskriver olika geometriska figurer och använder geometriska begrepp.
 • du gör en egen "Geometribok", digitalt eller analogt,  där du beskriver vad som är typiskt för de olika formerna.
 • Arbeta kreativt med akvarellfärger och andra uttrycksformer. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få:

 • undervisning om de olika geometriska figurerna, deras namn, vad som är typiskt och vilka begrepp du kan använda när man beskriver den.
 • leta efter olika geometriska figurer i verkligheten
 • dokumentera olika geometriska figurer och använda dem när du skapar din egen "Geometrikbok" på valfritt sätt
 • titta på din och andras böcker på storbild där vi tillsammans diskuterar vad som var svårt eller lätt att beskriva.
 • träna på att rita olika geometriska figurer.
 • Utrycka och dokumentera dinakunskaper på olika sätt genom akvarellmålning och bildcollage.

Arbetsområdet pågår under veckorna 35-38 hösttreminen  2017


Läroplanskopplingar

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen
Matris Geometri, klass 2-3 ht 2017
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter