Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och Värden Norra Ht-17

Tågets förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 17 september 2017

I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi utgår från barnkonventionen samt läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

 

Planerade insatser

 Vi kommer att arbeta tematiskt utifrån barnkonventionen och Mamma Måd.

Under hösten återkommer må-bra-veckan med fokus på kroppsligt och själsligt välmående.

 I arbetet med molnet och solen kommer barnen bli fotograferade i olika känslotillstånd.

Litteratur/media kopplas till källkritik och dramatisering.

Återkoppling till barnen genom tillgänglig dokumentation i form av piccollage samt fånga barnens egna ord.

 

Förväntade effekter

Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning när:

 • barnen hjälper varandra i olika situationer

 • barnen hämtar en vuxen vid behov

 • barnen väntar på sin tur

 • barnen använder stopphanden 

 • barnen tröstar/klappar en kompis som är ledsen

 

Metodval

Vi använder dokumentationer, reflektioner och observationer för att se om våra förväntade effekter uppnåtts.

 

 Nyckelbegrepp

Yngre

 • Kompis

 • Samsas

 • Hjälpa

 • Glad

 • Ledsen

 • Arg

 • Rädd

Vuxna

 • Empati
 • Respekt
 • Solidaritet
 • Medskapande
 • Mångfald
 • Integritet
 • Förtroende
 • Samspel
 • Förhållningssätt

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback