Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4

Engelska Unit 1 Happy åk 4 v.34-38

Andersbergsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 november 2017

We are learning about the Alphabet, School Words and Numbers.

Innehåll

Artighetsfraser

Ord som vi använder i vardagen i skolmiljön.

Siffror och tal.

Alfabetet och dess uttal.

 

Arbetssätt/moment

Kontinuerliga genomgångar

Läsa engelska texter

Muntliga samtal

Arbeta i workbook

Skriva ord och meningar

Hörövningar

Lekar

Sånger

 

Politeness words

Thank you! Tack!

You’re welcome. Varsågod.

Sorry! Förlåt!

Excuse me! Ursäkta mig!

Understanding

I understand. Jag förstår.

I don’t understand. Jag förstår inte.

I don’t know. Jag vet inte.

Can you repeat that? Kan du upprepa det?

Can you please speak slower? Kan du vara snäll och prata lite långsammare?

How do you say . . .  in English? Hur säger man . . .  på engelska?

What does . . . mean? Vad betyder . . .?

Classroom phrases

I forgot it. Jag glömde det.

I am finished. Jag är färdig/klar.

What should I do now? Vad ska jag göra nu?

May I go to the bathroom? Får jag gå på toaletten?

May I go to the Nurse? Får jag gå till skolsystern?

Can you help me? Kan du hjälpa mig?

Bedömning

Sker kontinuerligt under arbetets gång

Läxförhör (glosor och text)

Muntlig delaktighet

Arbete i workbook

Snabbtest på Unit 1 (School words, Alphabet and Numbers)

Efter avslutade arbetsområden 1-3: ENG. diagnos

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

- Några artighetsfraser

- Några ord som vi använder i vardagen i skolmiljön.

- Siffror och tal 1-20, muntligt och skriftligt.

- Alfabetet och dess uttal.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback