Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

5 - 6

Harry Potter

Kyrkskolan, Flen · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Välkommen in i fantasyns värld. Många känner säkert redan till de populära böckerna och filmerna om Harry Potter. Vi kommer att lära oss mer engelska genom att bygga upp undervisningen runt den den första boken/filmen "Harry Potter och den vises sten".

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förstå engelskt tal
 • förstå engelsk text
 • samtala på engelska
 • skriva på engelska


Jag kommer att bedöma dig genom att:

 • se hur kan svara på frågorna om texten
 • lyssna på era samtal när ni jobbar i liten grupp och observera hur du är delaktig vid klassdiskussioner
 • läsa dina skriftliga uppgifter

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • se fimen med engelskt tal och engelsk text
 • skriva en faktatext om ett av elevhemmen
 • läsa valda delar ur boken
 • arbeta med frågor från boken i smågrupper
 • klassdiskussioner
 • skriva en bok/filmrecension

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter