Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Fg Atomer, joner, PS Åk 9 Ht-17

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

Varför är periodiska systemet så otroligt smart? Varför reagerar vissa ämnen gärna med varandra medan andra inte reagerar alls? Nu ska ni fördjupa er i varför det sker kemiska reaktioner och hur atomer binds till varandra. Ni ska lära er mer om atomer, joner och molekyler samt det periodiska systemets uppbyggnad.

Mål

Målet med avsnittet är att förstå hur det periodiska systemet är uppbyggt, drivkrafterna bakom kemiska reaktioner och hur man beskriver en kemisk reaktion.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med

 • Atomens delar och förstå hur en atoms byggnad påverkar atomens egenskaper

 • Hur positiva och negativa joner samt jonföreningar(salter) bildas

 • Hur det periodiska systemet är uppbyggt och vad man kan utläsa ur det.Kort historik (Mendelejev, Rutherford, Thomson, Bohr)

 • Centrala begrepp som grupp, period, valenselektroner, ädelgasstruktur, atomnummer, masstal mm.

 • Hur elektronparbindningar (kovalenta bindningar) och molekyler bildas.

 • Hur metallatomer hålls samman

 • Analys av några positiva resp. negativa joner för att på så sätt identifiera några okända salter.

 • Enkla kemiska beräkningar

 • Atomens delar och hur en atoms byggnad påverkar atomens egenskaper

 • Varför vatten kan lösa salter och en del andra ämnen

 • Om vi hinner: Kort om krafter mellan molekyler

 • Om vi hinner : Analys av några positiva resp. negativa joner för att på så sätt identifiera några okända salter.

 • Användning av ett naturvetenskapligt språk

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med teoretiska genomgångar, filmer, eget arbete och laborativt arbete.

Teorin redovisar du dels muntligt vid diskussioner och samtal, dels skriftligt i olika inlämningsuppgifter samt en avslutande rapport.

Ditt deltagande under de gemensamma diskussionerna, dina inlämningsuppgifter och din rapport är underlaget för min bedömning av dina kunskaper.

 


 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Matriser i planeringen
NF Kunskapstabell Kemi 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback