Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

1 - 3

Idrott och hälsa

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. 

Idrott och hälsa

  • Rörelse
  • Hälsa och livsstil
  • Friluftsliv och utevistelse

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika rörelseaktiviteter i större och mindre grupper och enskilt.

Vi kommer att vara i bla idrottshall, närliggande grönområden,simhall och ishall.

Vi lär oss om allemansrätten

RÖRELSE

  • Redskapsövningar, lekar och banor där de grovmotoriska grundformerna tränas. Dvs springa, hoppa, balansera mm
  • Bollbehandling - vi tränar på att studsa, kasta, fånga både enskilt, tillsammans med varandra, i banor och i lekar
  • Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

  • Lekar med och utan boll där vi tränar samarbete och lär regler.

  • Rörelser i takt till musik i uppvärmning och enkla danser.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

  • Vi pratar och lär ord om varför det är viktigt att röra på sig och hur man kan göra för att må bra.

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

  • Vi pratar om allemansrätten så att vi vet vad som gäller när vi är ute i naturen.

Visa din kunskap - Bedömning

Du ska kunna delta aktivt på lektionerna

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback