Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6 - 9

Läsförståele

Eriksbergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 augusti 2017

Under höstterminen fokuserar vi på läsförståelse i syfte att öka din förmåga att läsa inte bara det som står i texten, utan även det som står mellan raderna.

Syftet är att du ska utveckla din läsförståelse.

 

Vi arbetar med olika texter som vi läser på lektionerna. Bland annat kommer vi att läsa Romeo och Julia.

Vi kommer också att läsa noveller och sagor ur boken Fördel där en historia heter Jonna

 

Bildresultat för fördel bok

 

Kunskapskravet är att du ska förstå vad du läser och att du hittar strategier som hjälper dig att förstå innehållet.  

 

Efter att du läst och övat på viktiga strategier och begrepp så kommer du att få göra ett litet test för att se om du verkligen har lärt dig nya kunskaper. Detta kallas för prov.

 

Du ska till exempel kunna göra en sammanfattning av vad du har läst.

Du ska kunna relatera texten till andra saker som händer i verkligheten.

Du ska också kunna ge återkoppling på texter som du har läst. 

 

 

 

Bildresultat för sammanfattning

 

 

Bildresultat för nyckelord

 

 

Bildresultat för tidsord

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback