Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8

Health

Rydebäcksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 november 2017

Vilken betydelse har träning, sömn och hälsosam mat för vår hälsa? Hur viktigt är vårt utseende i dagens samhälle? Varför är ätstörningar ett allt större problem bland framför allt ungdomar? Varför är alkohol, tobak och droger skadligt? Detta kommer vi att läsa om och diskutera under kommande arbetsområde.

Målet med undervisningen är att:

Du skall utveckla din skrivförmåga, läsförförståelse och hur du kan använda dig av muntliga strategier.

Så här ska vi arbeta:

Vi kommer att arbeta med Kapitel 2 i Wings 8 Red som handlar om hälsa. Tillsammans i klassen lyssnar vi på texter, läser texter, gör hörövningar och diskuterar olika teman inom ämnesområdet.  
I workbook finns övningar där du tränar olika förmågor och de är uppdelade enligt följande; words and phrases, reading, speaking, writing, listening.  En del uppgifter gör du enskilt, andra i par eller  i grupp.
I grammatiken går vi igenom och tränar på följande moment:
- hur man bildar perfekt och pluskvamperfekt
- adverb
- tidsprepositioner
- there/it

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter -  du visar att du förstår genom att besvara frågor kring innehållet i texter och hörövningar och genom att delta i diskussioner. Ni får under arbetsområdet göra en läsförståelse och en hörförståelse.
  •  formulera sig och kommunicera i tal och skrift - vi pratar engelska, både i helklass och i smågrupper. Du skriver kortare texter, t.ex en insändare i en tidning.
  •  använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd – t.ex genom omformuleringar, frågor och förklaringar när språket inte räcker till.
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – t.ex. genom att förstå skillnaden hur man uttrycker sig formellt eller när man pratar med en kompis.
  •  reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - utifrån texter i läromedlet.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter