Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7

Spanska 7, La familia

Tunabergsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 30 september 2022

I det här arbetsområdet får du lära dig att berätta om din familj. Vi utgår från Colores 7 s. 6-21.

Förmågor i fokus:

 • Att förstå och ta till dig de texter vi använder oss av på lektionerna.
 • Att prata och göra dig förstådd.
 • Att skriva en begriplig text.
 • Att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • Att anpassa ditt språk beroende på vem du talar eller skriver till samt situationen.
 • Att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Det här kommer vi att arbeta med i undervisningen:

 • familjeord
 • 0-15
 • djur
 • obestämd artikel un/una
 • att berätta om dig själv
 • att ställa och besvara frågor
 • Skillnaden mellan me llamo/ se llama, tengo/tiene

 

Vad du ska kunna efter avslutat arbetsområde:

 • kunna familjeord
 • kunna räkna från 0-15
 • kunna namn på ett antal djur
 • kunna obestämd artikel un/una
 • kunna berätta om dig själv
 • kunna ställa och besvara frågor
 • kunna skillnaden mellan me llamo/se llama, tengo/tiene

 

Hur du får visa dina kunskaper:

På dessa sätt får du visa dina förmågor:

 • Hörförståelse – lyssna på olika typer av dialoger och uppläsningar.
 • Läsförståelse – läsa och arbeta med olika typer av texter.
 • Muntlig förmåga – läsa bokens texter högt för att träna uttal och intonation och att föra egna dialoger/samtal.
 • Skriftlig förmåga – använda bokens texter som hjälp till att skriva egna texter.      

 

Bedömning:

Se matris


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Moderna Språk åk 7-9: Prov 1
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback