Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1 - 6

Svenska åk 2

Ringstorpsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 20 september 2017

Du kommer att få utveckla dina kunskaper i svenska språket genom att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala.

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • argumenterande texter
 • beskrivande texter
 • berättande texter
 • förklarande texter

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa i boken Resan till skatten
 • Arbeta i arbetsboken Resan till skatten
 • Se på film
 • Använda Ipad och Cromebook
 • Arbeta i Zick Zack
 • Skriva argumenterande, förklarande, beskrivande och berättande texter
 • Låna böcker på biblioteket som vi läser och redovisar
 • Läsa högt
 • Skriva till bilder
 • Arbeta med texter av skönlitterära författare och illustratörer

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Genom samtal och diskussioner
 • Genom att lyssna på dina kamrater
 • Genom att lyssna på högläsning och samtalar om innehållet
 • Genom att du skriver olika texter i arbetsboken Zick Zack
 • Genom att du läser olika typer av texter

Bedömningen kommer att ske i matriserna skriv- och läsutveckling i årskurs 1-3.


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter