Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden Ht -17

Gluntens montessoriskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 december 2017

Nu är det slut på Stormaktstidens envälde - en ny era tar vid, som går under namnet Frihetstiden. Därefter träder den Gustavianska tiden in med kulturen i fokus men även ett växande missnöje med hur Sverige styrdes. Vi avslutar med Karl Johanstiden som kännetecknas av fredliga framsteg och en befolkningstillväxt som tar fart.

 

Beskrivning av arbetsområdet:

Du jobbar enligt din planering, tittar på film, jobbar med Utkik historia, diskussionsfrågor samt deltar i samtal och gemensamma diskussioner. Du ska även dramatisera en historisk händelse.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • Hur väl du kan beskriva kultur, samhälle, politik och vardagsliv och se samband mellan olika perioder.
  • Hur väl du kan visa hur någon av utvecklingslinjerna ovan har påverkat vår samtid, och hur du motiverar ditt resonemang.
  • Hur du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
  • Hur väl du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetsområdet löper mellan v.35-45


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.

Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Frihetstiden, Gustavianska tiden och Karl Johanstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback