Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Stormaktstiden

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 13 september 2017

Hur kunde Sverige med en miljon invånare bli en fruktad stormakt på 1600-talet?

INNEHÅLL

  • Orsaker och konsekvenser till några viktiga händelser och beslut under stormaktstiden, såsom beslutet att gå med i 30-åriga kriget. För att utveckla elevernas analytiska förmåga kommer vi att använda en analysmodell (orsak - konsekvens)
  • Bilden av stormaktstiden och dess kungar genom historien. Vi använder oss bland annat av 1800-talets historiemåleri och Dick Harrisons serie om "Sveriges historia".
  • Vad vi kan se för samband mellan vår tid och stormaktstiden - såsom statens utveckling (myndigheter, domstolar, postväsendet m.m.).
  • Förändringar såsom den politiska kartan, migration och infrastruktur m.m.
  • Inför arbetsområden får eleverna ett begreppshäfte för att öka förförståelsen och förenkla inlärningen. Begreppen tränas i undervisningen med hjälp av kooperativa strukturer såsom "fråga fråga byt". Begreppen går även att träna på digitalt på glosor.eu.
  • För att lära eleverna om olika  samhällsklassers levnadsvillkor kommer vi t ex läsa "Häxprovet" av Maj Bylock, se valda delar av "Historieätarna".

 

MATERIAL

  • Grundboken "Koll på stormaktstiden" samt delar av andra historieläromedel.
  • Begreppshäfte
  • Filmerna "Sveriges historia - stormaktstiden" och "Historieätarna"
  • "Häxprovet" av Maj Bylock

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback