Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7 - 9

Klädsömnad- trikå åk 8

Frösåkersskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 24 januari 2019

I årskurs 8 arbetar vi med klädsömnad i trikå. Du väljer bland olika plagg som till exempel joggingbyxor, hoodies, linnen, t-shirts. Du lär dig allt från vilka sömmar du kan använda i trikå till mönsterutlägg och klädsömnad. Du ska också designa ett textiltryck som du ska trycka på det färdiga plagget.

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Kunskapskrav

  E C
Slöjdföremål
Använda redskap
Tillvägagångssätt
Inspirationsmaterial
Kombinera
Arbetsprocessen
 
Ge omdömen
Tolka

 

Konkretisering av kunskapskraven

Målet är att du ska behärska:

*Verktygshantering, hur de benämns och används.

*Lära dig det textila språket som används inom arbetsområdet.

*Du ska behärska lätt mönsterkonstruktion och arbetsbeskrivningar och hur de ska läsas och följas.

*Arbetsprocessen består av idéutveckling,överväganden, framställning och värdering och eleven bör förstå att dessa delar samverkar till en helhet och påverkar resultatet.

*Undersökande av olika materials form,funktion och konstruktionsmöjligheter.*Dokumentation av arbetsprocessen.

*Här konkretiserar du kunskapskraven och beskriver vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde. 

 

Undervisning och bedömning

Processen utvärderas löpande under terminens gång utav läraren.

 

*Efter avslutat arbete gör du en skriftlig utvärdering där du bedömer din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.

*Tolka ditt  slöjdföremåls uttryck och föra ett resonemang om symboler,färg, form och material.

*Tolka slöjdföremåls uttryck med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

*Du bedöms på din drivkraft framåt och din kreativt.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback